Domy Pomocy Społecznej

Wszystko o polskich DPS: prawo, ciekawostki, propozycje DPS..

Tag: Warszawa

Prywatny Dom Seniora Willa Kąkolowa

willa-kakolowa-warszawa-dom-seniora

Prywatny dom spokojnej starości Willa Kąkolowa znajduje się w Warszawie w pięknym pełnym zieleni miejscu w pobliżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek to niewielka, kameralna placówka, która świadczy usługi opiekuńcze dla około 20 osób. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych. Pokoje w placówce są w pełni wyposażone w meble, telewizor, a także istnieje w nich możliwość dostępu do internetu.
W trakcie krótkoterminowych, a także długoterminowych pobytów Willa Kąkolowa świadczy całodobową, profesjonalną opiekę, zapewania wsparcie lekarzy internisty i specjalistów, psychologa, rehabilitanta, oraz księdza. Wyżywienie w Domu Seniora to 5 posiłków spożywanych w jadalni lub w pokojach mieszkańców. W czasie pobytu pensjonariusze uczestniczą w spacerach, wycieczkach do kina, kawiarni.

„Willa Kąkolowa”
ul. Kąkolowa 35
04-848 Warszawa
609-492-009
501-134-117
biuro@willakakolowa.pl
http://www.willakakolowa.pl/

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie
W otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na pieknej leśnej działce, na peryferiach prawobrzeżnej Warszawy, w urokliwym Międzylesiu położony jest Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu, skierowany dla dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi. Placówka dysponuje 87 miejscami mieszkalnymi.
Głównym zadaniem, jakie stawia sobie kadra DPS, to zapewnienie optymalnego rozwoju, którego efektem ma być osiągnięcie możliwie najwyższej samodzielności, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, dla zrealizowania tego celu zespół pedagogów oraz psychologów, każdego dnia prowadzi pracę rewalidacyjną, indywidualną i grupową terapię. Z osobami głębiej niepełnosprawnymi prowadzona jest terapia polisensoryczna. Od 1970 r. przy Domu działa Szkoła Specjalna, obecnie Zespół Szkół Nr 102. Uczniowie uczą się w małych zespołach, prowadzona jest również rewalidacja indywidualna. Szkoła przyjmuje ponadto uczniów spoza DPS.
Ponadto podopiecznym DPS gwarantowana jest codzienna pomoc opiekuńcza, pielęgnacyjna oraz medyczna, prowadzone są także zajęcia rehabilitacyjne w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach.
Wolny czas to liczne imprezy okolicznościowe, wyjazdy na obozy, turnusy, uczestniczenie w imprezach plenerowych, i każda inna forma aktywności, która zbliża podopiecznych do sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. Zapraszam na stronę internetową DPS Na Przedwiośniu po bliższe szczegóły.

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie
Adres: ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa-Międzylesie
Tel: (22) 815 20 50
DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie

Dom Pomocy Społecznej Syrena w Warszawie

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” znajduje się w Warszawie przy ulicy Syreny 26 w dzielnicy Wola w nowoczesnym dobrze wyposażonym budynku.
Syrena jest przeznaczona dla osób starszych. W Domu Pomocy Społecznej Syrena pensjonariusze mają możliwość zamieszkać w pokojach 1 – 2 osobowych, w sumie 113 pokojów mieszkalnych, w tym 37 pokoi dwuosobowych i 76 pokoi jednoosobowych. Łazienki znajdują się na korytarzach i dostosowane są dla niepełnosprawnych.
Ośrodek dysponuje gabinetem zabiegowym, gabinetem fizykoterapii, salą rehabilitacyjną, pracownią terapii zajęciowej, kaplicą, biblioteką, kawiarenką, ogródkiem z altanką i alejkami spacerowymi.
Budynek Syreny jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej Syrena świadczy usługi bytowe i opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki. Pensjonariuszami opiekują pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe.
Syrena zapewnia opiekę medyczną w postaci wizyt u lekarzy rodzinnych, wizyt domowych oraz dowozu do lekarzy specjalistów. Mieszkańcy DPS Syrena mają możliwość skorzystania z rehabilitacji, fizykoterapii, terapii zajęciowej. W DPS zatrudniony jest psycholog, geriatra i psychiatra.

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”w Warszawie
ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa
tel.: (22) 632-32-41,
(22) 632-32-42,
fax: (22) 632-75-09
DPS Syrena