DPS JUNIOR w Miłkowie

DPS JUNIOR w Miłkowie

W niezwykle malowniczej i urokliwej dolnośląskiej wiosce Miłków, położonej u podnóża Karkonoszy, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Podgórzyn, w pobliżu gęstych terenów leśnych, w bardzo cichej i spokojnej okolicy, położony jest Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 102 chłopców i młodych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy Domu to osoby niepełnosprawne w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowia, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.DPS mieści się w nowoczesnych i komfortowych, pozbawionych barier architektonicznych budynkach. Dom przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokoje urządza się w miarę możliwości zgodnie z sugestiami mieszkańca. Łazienki i pomieszczenia sanitarne wyposażono w niezbędne uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji liczne pomieszczenia wspólne – świetlice, zaplecze rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także w zakresie potrzeb edukacyjnych – pobieranie nauki szkolnej, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych oraz wychowaniu przez doświadczenie życiowe. Czas wolny zapełnia m. in. czynny udział w szeregu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – chłopcy czynnie uprawiają sport w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych „Liczyrzepa”. Oprócz tego organizowane są imprezy okolicznościowe, wyjścia na spacery, wyjazdy itp. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę internetową Domu, link poniżej.

DPS JUNIOR w Miłkowie
Adres: Miłków 138, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
Tel: (75) 761 02 27
Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie