DPS Gródek

DPS Gródek

Na terenie wsi Gródek gm. Policzna powiat Zwoleń, przy trasie Czarnolas – Garbatka, w otoczeniu pól uprawnych i wiejskiej zabudowy, położony jest Dom Pomocy Społecznej dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat). Placówkę zlokalizowano w budynku po szkole wybudowanym w latach 60-tych. Po gruntownej modernizacji, która miał miejsce w latach 90-tych, budynki spełniają najwyższe standardy bytowe oraz posiadają konieczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Mieszkańcy mają do dyspozycji 34 pokoje mieszkalne, w tym w 24 dwuosobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi. Ponadto mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych, w tym świetlicy, kaplicy, zaplecza rehabilitacyjnego i terapeutycznego. W budynku znajduje się winda oraz instalacja przyzywowa. Najbliższe otoczenie Domu zapewnia możliwość rekreacji i wypoczynku w ciszy i spokoju, które gwarantuje wiejska okolica.

DPS zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Czas wolny wypełniają liczne imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie, wyjścia oraz wyjazdy bliższe lub dalsze, odwiedziny w zaprzyjaźnionych placówkach itp. Szeroka relacja z codziennego funkcjonowania Domu i jego mieszkańców dostępna jest na Fanpage DPS Gródek, link poniżej.

DPS Gródek
Adres: Gródek 26, 26-720 Policzna, woj. mazowieckie
Tel: (48) 677 00 29
Fb/Dom Pomocy Społecznej w Gródku