DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie
W otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na pieknej leśnej działce, na peryferiach prawobrzeżnej Warszawy, w urokliwym Międzylesiu położony jest Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu, skierowany dla dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi dysfunkcjami ruchu oraz chorobami somatycznymi. Placówka dysponuje 87 miejscami mieszkalnymi.
Głównym zadaniem, jakie stawia sobie kadra DPS, to zapewnienie optymalnego rozwoju, którego efektem ma być osiągnięcie możliwie najwyższej samodzielności, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, dla zrealizowania tego celu zespół pedagogów oraz psychologów, każdego dnia prowadzi pracę rewalidacyjną, indywidualną i grupową terapię. Z osobami głębiej niepełnosprawnymi prowadzona jest terapia polisensoryczna. Od 1970 r. przy Domu działa Szkoła Specjalna, obecnie Zespół Szkół Nr 102. Uczniowie uczą się w małych zespołach, prowadzona jest również rewalidacja indywidualna. Szkoła przyjmuje ponadto uczniów spoza DPS.
Ponadto podopiecznym DPS gwarantowana jest codzienna pomoc opiekuńcza, pielęgnacyjna oraz medyczna, prowadzone są także zajęcia rehabilitacyjne w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach.
Wolny czas to liczne imprezy okolicznościowe, wyjazdy na obozy, turnusy, uczestniczenie w imprezach plenerowych, i każda inna forma aktywności, która zbliża podopiecznych do sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. Zapraszam na stronę internetową DPS Na Przedwiośniu po bliższe szczegóły.

DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie
Adres: ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa-Międzylesie
Tel: (22) 815 20 50
DPS Na Przedwiośniu Warszawa Międzylesie