DPS w Zielonce

DPS w Zielonce
Kilkanaście kilometrów od Warszawy, w pięknej i bogatej przyrodniczo Zielonce, na malowniczej skarpie nieopodal parkowego stawu położony jest Dom Pomocy Społecznej dla starszych osób obojga płci, wymagających opieki oraz poszukujących godnej przystani na jesień życia. W eleganckim budynku DPS przygotowano 72 miejsca mieszkalne, w pokojach 1 i 2 osobowych.
Personel Domu każdego dnia czuwa nad komfortem mieszkańców, świadczone są usługi opiekuńcze, organizowana jest rehabilitacja ruchowa, pensjonariusze mają dostęp do opieki medycznej, a także zajęć terapeutycznych, których celem jest aktywizacja społeczna oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Do dyspozycji mieszkańców oddane są świetlice, pokój dzienny, biblioteka, kawiarenka, stołówka, gabinet lekarski i zabiegowy, kompleks rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczny wraz z salą do ćwiczeń, kaplica, sala do zajęć terapeutycznych, kuchenki, sanitariaty, pralnia wraz z zapleczem. Czas wolny przeznaczony jest na codzienne sprawy związane z pobytem, spacery po okolicy, rozmowy z innymi mieszkańcami oraz imprezy okolicznościowe, wycieczki, itp. Zapraszam na stronę DPS w Zielonce po bliższe szczegóły.
DPS w Zielonce
Adres: ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka
Tel: (22) 781 93 55
DPS w Zielonce