DPS Bochnia

DPS Bochnia
W bardzo cichej części Bochni, pośród łąk i pól, w otoczeniu wiejskiej jednorodzinnej zabudowy, położony jest Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 157 osób niepełnosprawnych, w tym dla 90 osób w podeszłym wieku oraz dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych. Zabudowania DPS to dwa pawilony, pierwszy przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, bardzo nowoczesny, niedawno wybudowany, przygotowany do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich, zaś drugi powstał w 2005 roku i jest zamieszkały przez pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych. Podopieczni mieszkają w 1 i 2 osobowych pokojach wyposażonych w łazienki, elegancko „po domowemu” umeblowanych. W Domu znajdują się ponadto: świetlica, kaplica, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia oraz podręczne kuchenki. Zabudowania DPS otacza piękny teren o powierzchni ok. 2 hektarów, dostosowany do potrzeb mieszkańców (alejki spacerowe, altana drewniana), stwarzający znakomite warunki do niczym nie skrępowanego relaksu.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, w tym m. in. ergoterapię (prace techniczne, ogrodnictwo, krawiectwo), socjoterapię (pracownia samodzielności, rehabilitacja), trening umiejętności społecznych, rekreację, terapię ruchem, arteterapię (sztuki graficzne, rękodzieło, muzykoterapia), biblioterapię, filmoterapię oraz choreoterapię. Czas wolny wypełniają liczne spotkania towarzyskie, wycieczki, wieczorki poetyckie, imprezy okolicznościowe, zabawy, ogniska i wiele, wiele innych, wszystko w celu ubarwienia codziennego życia i wzmocnienia więzi społecznych. Po bliższe szczegóły odnośnie pełnej oferty Domu zapraszam do odwiedzenia strony internetowej DPS Bochnia, link poniżej.

DPS Bochnia
Adres: 32-700 Bochnia, ul. Karolina 14 G, woj. małopolskie
Tel: (14) 612 59 90
Dom Pomocy Społecznej w Bochni