Dom Pomocy Społecznej znajduje się w centrum wsi Jonkowo w pobliżu Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim. DPS Jonkowo przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych zarówno kobiet,jak i mężczyzn oraz osób w podeszłym wieku.
W ośrodku znajdują się 54 miejsca dla pensjonariuszy. DPS Jonkowo zapewnia podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską oraz stały kontakt z psychiatrą i psychologiem, fizjoterapeutą. Ośrodek zapewnia przebywającym w nim osobom terapię zajęciową, rehabilitację, uczestnictwo w zajęciach sportowych, wspomaga ich w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich, zaspokaja potrzeby religijne oraz organizuje różne rozrywki kulturalno rekreacyjne zarówno na miejscu, na terenie Domu Pomocy jak również poza nim w formie atrakcyjnych wycieczek.

Adres DPS Jonkowo
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
ul. Lipowa 9
11-042 Jonkowo
telefon +48 89 512 91 26
Strona internetowa DPS: DPS Jonkowo