Osoby starsze i przewlekle chore często muszą podjąć trudną decyzję o zapewnieniu sobie spokojnej przystani na czas nieuchronnej jesieni życia. Niewątpliwie takie osoby powinny rozważyć pobyt w Domu Pomocy Społecznej Promień Życia znajdującym się w Bydgoszczy w otoczeniu pięknego ogrodu, w województwie kujawsko pomorskim.
DPS zapewnia dobre warunki życia i kompleksową opiekę dla osób przewlekle i somatycznie chorych. W domu Promień Życia znajduje się 170 miejsc noclegowych rozmieszczonych w pokojach 1 – 2 osobowych oraz w salach wieloosobowych, które podlegają wzmożonemu nadzorowi ze strony personelu. Warto zauważyć, że DPS jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windy, podjazdy, poręczę, system alarmowy i przyzywowy.
Mieszkańcy domu podlegają wielokierunkowej terapii. Jedną z jej form jest rehabilitacja, która odbywa się pod okiem wyspecjalizowanej kadry w specjalnych gabinetach takich jak: gabinet fizykoterapii, kinezyterapii, masażu. Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest sala gimnastyczna oraz rehabilitacja przyłóżkowa.
Pensjonariusze mogą także uczestniczyć w różnych formach terapii zajęciowej lub po prostu miło spędzać czas w ogrodzie.


Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”
ul. Łomżyńska 54,
85-863 Bydgoszcz,
tel./fax: 52-361-22-28, 52-365-42-05, 52-365-42-00
DPS Promień Życia