DPS Jesień Życia położony jest w spokojnej, pełnej zieleni części Bydgoszczy w pobliżu parku i Kanału Bydgoskiego. DPS jest spokojną przystanią dla osób w podeszłym wieku, które wymagają pomocy w życiu codziennym. Dla pensjonariuszy przygotowano 75 miejsc w pokojach 1 – 3 osobowych urządzonych według oczekiwań mieszkańców tak by stworzyć im warunki bliskie domowym. DPS przystosowany jest również dla pacjentów potrzebujących specjalnej, całodobowej opieki ze względu na zły stan zdrowia. Takie warunki mają pacjenci mieszkający w 10 pokojach znajdujących się na parterze DPS. Specjalnie dla nich przygotowano specjalistyczne łóżka i łazienki, które pozwalają na życie w godnych warunkach. Wszelką pomoc w codziennych sprawach oferują mieszkańcom zatrudnieni w DPS pracownicy. Wśród nich można wymienić: pracowników socjalnych, opiekunów, pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, psycholog, lekarz i kapelan.
DPS Jesień Życia w Bydgoszczy dysponuje także jadalnią, windami w tym także do przewozu osób leżących, podręcznymi kuchenkami, bazą fizjoterapeutyczną.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ,,Jesień Życia”
ul.Mińska 15a
85-442 Bydgoszcz

tel./fax: (052) 327-72-13
tel.: (052) 327-74-33
DPS Jesień Życia