Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta znajduje się w mieście Tarnów w województwie małopolskim. DPS zapewnia swoje usługi osobom przewlekle somatycznie chorym, niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie egzystować. W Domu Opieki im. Świętego Brata Alberta mogą przebywać 164 osoby zarówno kobiety i mężczyźni.
DPS zaspokaja potrzeby bytowe mieszkańców, zapewnia im profesjonalną opiekę, oferuje wsparcie socjalne i medyczne jednocześnie organizuje różne zajęcia terapeutyczne, które zwiększają aktywność życiową pensjonariuszy znacząco poprawiając ich jakość życia. Wśród różnych zajęć prowadzonych przez doświadczonych terapeutów wymienić można letnie spotkania w ogrodzie podczas których mieszkańcy śpiewają, spacerują, grają w rózne gry, spotkania w Klubie Zosia, zajęcia świetlicowe takie jak szydełkowanie, prace plastyczne, robótki ręczne, hafciarstwo, a także wspólne oglądanie telewizji.
W DPS pracuje specjalista ds. kulturalno oświatowych, którego zadaniem jest organizacja różnych wycieczek, wizyt w teatrze, ciekawych zajęć, czy spotkań z interesującymi ludźmi. W Domu opieki popularnością cieszy się także biblioteka, tworzone przez mieszkańców radio Kwadrans oraz zespół muzyczny Iskierka.
Na terenie Domu Pomocy funkcjonuje także Dom Dziennego Pobytu, gdzie na gości czekają nowocześnie, a jednocześnie przytulnie urządzone świetlice, sala rehabilitacyjna, sala komputerowa, kuchnia do samodzielnego gotowania, sala do zajęć manualnych. Cały obiekt mieszczący zarówno Dom Pomocy Społecznej jak i Dom Dziennego Pobytu jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta
ul. Szpitalna 53
33-100 Tarnów
e-mail: dpstarnow@dps.okay.pl
tel: 14 6888-667
DPS w Tarnowie