Dom Nad Stawami jest domem opieki społecznej, którego siedziba znajduje się w Siedlcach. DPS Siedlce oferuje możliwość całodobowej opieki wraz zamieszkaniem dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W domu znajduje się 100 miejsc mieszkalnych przeznaczonych zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. W DPS Siedlce można zamieszkać na stałe, ale istnieje także możliwość przebywania w domu na określoną ilość czasu na przykład na czas zimy.
Dom Nad Stawami to nowoczesny, wyróżniający się w naszym kraju ośrodek całodobowej opieki w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych z windą, podjazdami i wszelkimi ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych.
Dużym atutem DPS są ładnie urządzone, przestronne pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami przystosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z systemem alarmowym i przyzywowym. W DPS Dom Nad Stawami nie brak miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i miło spędzić czas. Wśród takich miejsc należy wymienić sale telewizyjne, sala multimedialna, biblioteka, czytelnia, sale terapii zajęciowej, kaplica, kuchnie podręczne.
DPS Siedlce zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie biorąc pod uwagę diety poszczególnych mieszkańców. Mieszkańcy objęci są opieką medyczną lekarza rodzinnego i pielęgniarek stale dyżurujących na terenie ośrodka. Mieszkańcy domu mają zapewnioną opiekę zależną od stanu ich zdrowia, szczególną opieką otoczone są osoby leżące i najbardziej niesprawne. Pensjonariusze DPS objęte są także kompleksową opieką rehabilitacyjną. Wszyscy potrzebujący mają także zapewnioną opiekę duchową ze strony księdza kapelana.

DOM NAD STAWAMI
Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 32, 08-110 Siedlce
DPS Siedlce