DPS Ostrołęka im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DPS Ostrołęka im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Na obrzeżach Ostrołęki, na pięknym ukwieconym terenie, położony jest Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Dom przeznaczony jest dla 233 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS zapewnia swoim mieszkańcom zaspokojenie najważniejszych potrzeb – zachowanie godności, poszanowania i akceptacji, które stanowią największą wartość w chorobie oraz niepełnosprawności. Mieszkańcy Ostrołęki mają pierwszeństwo podczas przyjęcia, zaś w przypadku wolnych miejsc przyjmowane są osoby z całego obszaru kraju. W szczególności Dom zapewnia miejsca poza kolejnością kombatantom i osobom represjonowanym oraz ich rodzinom.
W ramach codziennego funkcjonowania Dom zapewnia mieszkańcom opiekę medyczną oraz terapeutyczną, szereg dodatkowych zajęć, rozwijających zainteresowania, np. kółko plastyczne, pielęgnacja ogródka warzywnego lub kółko wędkarskie, dodatkowo organizowane są liczne imprezy kulturalne oraz okolicznościowe, zarówno na terenie ośrodka, jak i na zewnątrz. Na terenie domu wydawana jest gazetka oraz funkcjonuje radiowęzeł. Podsumowując, miejsce to zapewnia pensjonariuszom wszystko to, co jest potrzebne do pełnego czerpania z życia, pomimo problemów wynikajacych z choroby. Zapraszam na stronę internetową DPS po bliższe szczegóły.

DPS Ostrołęka im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka
Tel: (29) 760 22 80
DPS Ostrołęka