Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
W centrum Góry Kalwarii, na ponad 8 ha terenie, położony jest Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Na terenie obiektu znajdują się 24 budynki. Pawilony mieszkalne umiejscowione są w sześciu obiektach, zaś pozostałe to budynki pomocnicze i administracji. W Domu funkcjonuje magazyn żywności i sprzętu, szwalnia, kuchnia, pralnia oraz zaplecze rehabilitacyjne i terapeutyczne. Wszystkie zabudowania DPS posiadają bogatą historię, wpisane są do rejestru zabytków, są to głównie budynki poklasztorne zakonu pijarów wybudowane w 1675 roku oraz budynki koszarowe po Piątej Baterii Gwardii Carskiej wybudowane w 1910 roku. Dodatkowo na terenie Domu znajduje się zabytkowa XVII wieczna kaplica oraz kaplica pogrzebowa z 1910 roku. Całość okraszona jest terenami spacerowymi, obfitującymi w bujną zieleń wiekowych drzew.
W zakresie spraw bytowych oraz ogólnie pojętej rehabilitacji i aktywizacji społecznej, Dom oferuje całodobową pomoc medyczną, pielęgniarską oraz opiekę w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Bogato wyposażone zaplecze rehabilitacyjne pozwala kompleksowo dbać o sprawność pensjonariuszy, m.in. dostępne są gabinety fizykoterapii, stoły do tenisa, boisko do koszykówki, piłki nożnej. W ramach zajęć terapeutycznych dostępne są: terapia sztuką, poprzez stosowanie różnych technik i środków pracy z użyciem kredek, farb, gliny, masy solnej, plasteliny; biblioterapia, muzykoterapia, dramatoterapia, terapia tańcem, udział w grach i zabawach, robótki ręczne tj. szydełkowanie, haftowanie, dziewiarstwo, tkactwo, gobeliny, makramy i inne. W Domu powstało kółko teatralne i recytatorskie w skład którego wchodzą mieszkańcy oraz chór, zaś na terenie Domu działa zespół redakcyjny wydający miesięcznik „Mój Dom”, w którym zamieszczane są bieżące informacje. Uzupełnieniem powyższego jest szeroka oferta częstych wycieczek, imprez rozrywkowych i okolicznościowych, wszystko ma na celu urozmaicenie codziennego życia, wzmocnienie poczucia wartości oraz eliminowanie wykluczenia społecznego. Zapraszam na stronę internetową DPS po bliższe szczegóły.
Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Adres: ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria
Tel: (22) 727 35 04
Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii