Budowa DPS Skierniewice

Budowa DPS Skierniewice

„To dzieło pokazuje ja ważne jest szukanie wspólnego dobra, a tym dobrem jest konkretny człowiek” – tymi słowami abp Wacław Depo metropolita częstochowski, oficjalnie dokonał otwarcia Domu Pomocy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie. Uroczystość swoją obecnością uświetnili znamienici reprezentanci władz państwowych oraz kościoła. Placówka była niezwykle oczekiwana w lokalnym środowisku, szczególnie wśród osób starających się o miejsce, stanowi ważny element pomocy społecznej dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Budowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Barbary w Kleszczowie, z inicjatywy wikariusza parafii ks. Sławomira Bednarskiego, prezesa Fundacji Servire Homini, rozpoczęła się w 2012 r. Obiekt przygotowano dla osób w podeszłym wieku. Dom może pomieścić 65 starszych ludzi, którzy z różnych powodów potrzebują opieki i pomocy w codziennych życiowych sprawach. Dodatkowo planowane jest także przyjmowanie 20 osób na pobyt wyłącznie dzienny.

Opublikowano: 2015-12-10. Zdjęcie: pixabay. Źródło: Niedziela.pl