DPS Wrocław Karmelkowa 25

W południowej części Wrocławia w dzielnicy Oporów przy ulicy Karmelkowa 25 znajduje się Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. DPS posiada trzy budynki mieszkalne w których dysponuje miejscami noclegowymi i zapewnia pełną opiekę dla 236 osób. Mieszkańcy DPS przy ulicy Karmelkowej mogą zamieszkać w pokojach 1 – 2 osobowych oraz w pokojach wieloosobowych. Większość pokojów jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom pomocy oprócz bazy noclegowej dysponuje także kaplicą, biblioteką, amfiteatrem, aleją spacerową, altankami, ogrodem, sklepem, fryzjerem, salami terapii zajęciowej. DPS zapewnia mieszkańcom pełne wyżywienie z uwzględnieniem diet w postaci trzech posiłków dziennie podawanych na stołówce lub w pokojach.
Osoby przebywające w DPS objęte są pełną opieką medyczną i pielęgniarską. Do dyspozycji jest lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, konsultacje z psychologiem, a w razie potrzeby zapewniany jest transport specjalistycznym transportem na wizyty u lekarzy specjalistów. Pensjonariusze objęci są także opieką socjalną prowadzoną przez specjalnego pracownika, który rozwiązuje wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie.
DPS prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z gimnastyki usprawniającej indywidualnej i grupowej oraz dogoterapii.
W ramach terapii zajęciowej pensjonariusze DPS przy Karmelkowej mogą uczestniczyć w takich zajęciach jak na przykład: malarstwo, rzeźba, tkactwo, muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia w kuchni, gry i zabawy, czas na świeżym powietrzu – wspólne spacery.
DPS organizuje także mieszkańcom życie kulturalne oraz różnorodne rozrywki. Wśród nich wymienić można kino, wyjścia do ogrodu, spacery, teatr, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe.

Adres DPS
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
ul. Karmelkowa 25/27, 52-433 Wrocław
tel. 71/363-46-25 (09)