DPS w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Polanki

DPS w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Polanki
W bardzo malowniczej okolicy, pośród drzew pobliskiego parku oraz lasu, położony jest Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki w Gdańsku-Oliwie. DPS przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Przygotowano 104 miejsca mieszkalne, które mieszczą się w pięciokondygnacyjnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze zamieszkują pokoje jedno i dwuosobowe.
Gwarantowana jest całodobowa opieka medyczna oraz pielęgnacyjna, mieszkańcy mają możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, a także z zajęć terapeutycznych, te podzielono na 2 kategorie, pierwsza skierowana jest dla osób aktywnych i zawierają się w niej: ergoterapia (krawiectwo, sekcja kulinarna), arteterapia (rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, choreoterapia – taniec terapeutyczny, biblioterapia, filmoterapia), socjoterapia (ludoterapia; gry i zabawy oraz terapia ruchem i rekreacja); druga kategoria zajęć skierowana jest dla osób leżących, w ramach tego oferowane są rehabilitacja, profilaktyka i terapia antyodleżynowa, pionizacja (zmiany pozycji ułożeniowej, sadzanie na wózek), muzykoterapia (słuchanie muzyki i śpiewanie), biblioterapia (czytanie książek i czasopism), logoterapia (leczenie słowem), terapia duchowa (spotkania duszpasterskie, Msza Święta, spowiedź), ludoterapia (gry planszowe), terapia reminiscencyjna (rozmowy indywidualne) oraz wsparcie psychologiczne. Dodatkowo dostępna jest biblioteka wraz z czytelnią, mała kawiarenka. Wolny czas to również liczne imprezy kulturalne, okolicznościowe, których głównym celem jest aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości życia. Zajrzyjcie na stronę internetową DPS po bliższe szczegóły dotyczące szczegółów oferty.

DPS w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Polanki
Adres: ul. Polanki 121, 80-380 Gdańsk-Oliwa
Tel: (58) 552 33 32
DPS w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Polanki