DPS Nowiny

DPS Nowiny
W niedalekiej odległości od Chełma, w okolicy Okszowa, w wiosce Nowiny, pośród malowniczych okolic Pagórów Chełmskich, w bliskiej odległości lasów, położony jest Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, a także dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Przygotowano 211 miejsc mieszkalnych w eleganckich, i nowocześnie wyposażonych pokojach. Dom składa się z dwóch połączonych pawilonów mieszkalno-użytkowych. Obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pawilony, oprócz pokoi mieszkalnych, posiadają do wspólnego użytku sale dziennego pobytu, sale terapii zajęciowej, jadalnie, kuchenki pomocnicze, gabinety zabiegowo-pielęgniarskie, pomieszczenie do rehabilitacji, pralnie, węzły sanitarne, świetlicę, czytelnię, punkt biblioteczny i kaplicę. Całość zabudowań znajduje się na terenie 16 ha, z czego 2,5 ha stanowi park z utwardzonymi i oświetlonymi alejkami, dorodnymi drzewami, oczkiem wodnym, miejscem na ognisko, skalniakiem i boiskiem do gier zespołowych. W wydzielonej części znajduje się sad owocowy oraz ogródek warzywny. Mnóstwo zieleni zachęca do licznych spacerów oraz przebywania na świeżym powietrzu.
Dom zapewnia całodobową pomoc w zakresie pielęgnacji, opiekę medyczną oraz codzienną rehabilitację ruchową, ponadto organizowane są zajęcia terapeutyczne, których celem jest organizacja czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, oraz podtrzymywanie relacji społecznych. Osoby zainteresowane bliższymi informacjami, zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Domu.

DPS Nowiny
Adres: 22-105 Okszów, Nowiny 101, woj. lubelskie
Tel: (82) 569 07 89
DPS Nowiny.