DPS Koszelew

DPS Koszelew
W maleńkiej mazowieckiej wiosce – Koszelew, 2 km od Gąbina oraz 23 od Płocka, na terenie XIX wiecznego zespołu pałacowo – parkowego, położony jest Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 100 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Kompleks zabudowań DPS obejmuje zabytkowe oraz nowoczesne budynki, alejki i ścieżki spacerowe, skwery zieleni, utwardzone drogi dojazdowe, parkingi i chodniki. Pensjonariusze zamieszkują w nowoczesnym pawilonie, całkowicie pozbawionym barier architektonicznych (winda, podjazdy, poręcze pomocnicze). W pawilonie mieszczą się eleganckie i przytulne pokoje dwuosobowe, w każdym z nich znajduje się łazienka. Ponadto do dyspozycji mieszkańców Domu przygotowano dyżurkę pielęgniarską, gabinet rehabilitacji, pracownię terapii zajęciowej, świetlicę, salę telewizyjną, stołówkę, kuchenkę podręczną, pokój fryzjerski. W DPS znajduje się także Kaplica, w której odbywają się msze święte i uroczystości religijne dla mieszkańców oraz społeczności lokalnej. Zabudowania DPS otoczone są klimatycznym parkiem spacerowym, zachęcającym do relaksu na świeżym powietrzu. Warto dodać, że przy Domu funkcjonuje piękny ogród, gdzie mieszkańcy pomagają przy pielęgnowaniu roślin i krzewów, wykonują prace porządkowe na terenach zielonych, uczestniczą w zbiorach warzyw i owoców, a niektórzy mieszkańcy uprawiają własne ogródki działkowe.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, różnorodne zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Czas wolny wypełniają spacery, imprezy okolicznościowe, gry i zabawy, ogniska, grille, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, udział w imprezach kulturalnych, religijnych, sportowych, itp. Dom jest placówką otwartą. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie Domu jak również poza nim. W Domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który reprezentuje ich interesy oraz jest głosem doradczym i pomocniczym w stosunku do kierownictwa Domu. Po bliższe szczegóły zapraszam na stronę internetową Domu, link poniżej.
DPS Koszelew
Adres: Koszelew 2, 09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
Tel: (24) 267 51 51
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie