DPS Karolinowo

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
W uroczej mazowieckiej wiosce Karolinowo, położonej około 25 km od Płońska i Ciechanowa, pośród wiejskiej zabudowy, w otoczeniu lasów i pól uprawnych, znajduje się Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych. Zabudowania DPS położone są na około 2 ha terenie, wszystkie posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, są nowoczesne i spełniają najwyższe standardy mieszkaniowe. Pensjonariusze mają do dyspozycji tereny spacerowe wokół Domu, dwie świetlice, bibliotekę, pracownie terapeutyczne, zaplecze rehabilitacyjne, kąciki wypoczynkowe, dwie kuchenki, jadalnię, kuchnię przygotowującą codzienne wyżywienie, pralnię, a także małą kaplicę. Stworzono w tym miejscu znakomite i przyjazne osobom niepełnosprawnym warunki do godnego, w poszanowaniu suwerenności, życia.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, mieszkańcy mają możliwość korzystania z rehabilitacji oraz zajęć terapeutycznych. Czas wolny to liczne wyjścia i dalsze wyjazdy, spacery po najbliższej okolicy, spotkania towarzyskie, udział w częstych imprezach okolicznościowych. Na terenie Domu funkcjonuje zespół taneczny i wokalny Caro oraz kabarecik Szpileczka. Każdego roku na terenie placówki organizowany jest festiwal piosenki, niezwykle ceniony zarówno przez artystów, biorących w nim udział, jak i publiczność. Po bliższe szczegóły zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
Adres: 09-120 Nowe Miasto, Karolinowo 38
Tel: (23) 661 44 91
DPS Karolinowo