DPS im. L.A. Helclów w Krakowie

DPS im. L.A. Helclów w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, mieszczący się przy ulicy Helclów 2, został ufundowany na mocy testamentu Anny Helcel z 1878 r. Otwarto go w 1890 r. pod nazwą Dom Ubogich im. Helclów. Autorem projektu Domu był Tomasz Pryliński, w efekcie stworzono w tamtym czasie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Placówka, po wielu burzliwych zmianach w ciągu 125 lat istnienia, funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie, tzn. świadczy pomoc najsłabszym, robi to z oddaniem i uszanowaniem woli szlachetnych fundatorów. Zadaniem Domu jest przede wszystkim opieka nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi, także cierpiącymi na choroby Alzheimera i Parkinsona. Przygotowane jest 332 miejsc mieszkalnych, wszystkie kondygnacje budynku dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich, a oddany personel sprawiają, że każdy czuje się tu bardzo komfortowo i bezpiecznie.
Pensjonariusze mają zagwarantowaną pomoc w zakresie pielęgnacji, opiekę medyczną, zajęcia rehabilitacyjne – także w formie przy-łóżkowej, terapię zajęciową. Organizacja czasu wolnego to głównie imprezy integracyjne, okolicznościowe, także o charakterze religijnym, silny nacisk kładziony jest na wsparcie emocjonalne i duchowe, a także na rozrywki podtrzymujące sprawność intelektualną, np. obcowanie z literaturą, w tym czytanie książek osobom leżącym, niesamodzielnym w tym zakresie. Dodać należy, że wokół Domu rozciąga się wspaniały, klimatyczny ogród, który jest niezwykle ceniony przez wszystkich mieszkańców. Zapraszam po bliższe szczegóły na stronę internetową DPS.
DPS Helclów
Adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2
Tel: (12) 633 08 28
DPS Helclów.