DPS Dobrzeń Wielki

DPS Dobrzeń Wielki
W pięknej opolskiej wsi Dobrzeń Wielki, rozlokowanej nad malowniczym brzegiem Odry, w otoczeniu jednorodzinnej zabudowy, w pobliżu sklepów, punktów usługowych oraz kościoła, położony jest Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej Reguły św. Franciszka, przeznaczony dla 55 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Placówka przyjmuje osoby z terenu całej Polski, niezależnie od ich statusu społecznego, materialnego, przekonań politycznych i religijnych. Baza mieszkaniowa to eleganckie pokoje jedno, dwu i trzy osobowe, każdy posiada standardowe umeblowanie oraz dostęp do pełnego węzła sanitarnego. Ponadto mieszkańcy mają dostęp do licznych pomieszczeń wspólnego użytku – gabinety pomocy medycznej, zaplecze rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, świetlice, itp. Zabudowania Domu pozbawione są barier architektonicznych. W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się ogród spacerowy, z licznymi alejkami spacerowymi oraz miejscami przeznaczonymi do wypoczynku, spotkań.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, rehabilitację oraz terapię. Czas wolny wypełniają spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe, przechadzki po parku, wyjścia na zakupy, do kościoła, a także na dalsze wycieczki. W Domu znajduje się kaplica, w której odprawiane są Msze Święte. Po bliższe szczegóły zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej DPS, link poniżej.
DPS Dobrzeń Wielki
Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 11, woj. opolskie
Tel: (77) 469 52 15
Dom Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki