DPS Chełmno

DPS Chełmno
W zabytkowej części Chełmna, na terenie wiekowego kompleksu klasztornego należącego do jednego z najciekawszych zabytków Chełmna, na skraju wysokiego brzegu malowniczej pradoliny Wisły, położony jest Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 148 dorosłych, młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, a także przewlekle somatycznie chorych. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Najbliższe otoczenie Domu stanowi ogród owocowo – warzywny oraz piękny park, stanowiący ulubione miejsce wypoczynku, spacerów, spotkań..
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, rehabilitację oraz terapię. Dzieci i młodzież przebywające w Domu mają zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego poprzez udział w dostosowanej do wieku i niepełnosprawności formie zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Mieszkańcy w ramach codziennych zajęć mogą brać udział w warsztatach manipulacyjnych, manualnych (plastycznych i technicznych), zajęciach muzycznych z elementami tańca, doskonaleniu czynności samoobsługi, przygotowywać imprezy, występy, przedstawienia, mają do dyspozycji Salę Doświadczania Świata, terapię relaksacyjną, terapię przyłóżkową, w czasie wolnym organizowane są gry i zabawy ruchowe, imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie oraz integracja ze środowiskiem zewnętrznym, poprzez udział w ważnych wydarzeniach miasta oraz okolicy. W Domu funkcjonuje kaplica oraz samorząd mieszkańców, czuwający nad sprawami pensjonariuszy, reprezentujący ich interesy w kontaktach z władzami Placówki. Po bliższe szczegóły zapraszam na stronę internetową Domu, link poniżej.
DPS Chełmno
Adres: ul. Dominikańska 40, 86–200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
Tel: (56) 691 21 00
Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie