DPS Brzesko

DPS Brzesko
W cichej i bardzo zielonej części Brzeska, urokliwym małopolskim miasteczku położonym na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą, w otoczeniu pięknego ogrodu, z licznymi alejkami oraz cichymi zakątkami rekreacyjnymi, położony jest Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 50 osób – chłopców i dziewcząt, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Zabudowania Domu posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W DPS zamieszkują dzieci, jednakże osoby po 30 roku życia mają możliwość dalszego przebywania w Placówce. Baza mieszkaniowa to eleganckie, funkcjonalne, urządzone po domowemu oraz po dziecięcemu pokoiki kilkuosobowe. Ponadto w Domu znajdują się pomieszczenia terapeutyczne, rehabilitacyjne, świetlice, kuchnia wraz z jadalnią, pokoje rekreacyjne oraz kaplica. Pensjonariusze mają także do dyspozycji ogród okalający Dom.
DPS zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne – 5 razy w tygodniu, a także terapeutyczne – arteterapii, socjoterapii, muzykoterapii oraz ergoteerapii – efektem licznych prac są śliczne wyszywanki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki i szereg innych rzeczy, zaś w ramach muzykoterapii organizowane są przedstawienia jasełkowe, majówki, które są przygotowywane wspólnie z nauczycielami. Placówka wypełnia obowiązek szkolny – plan edukacji w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zawiera cele oparte na sferach najbliższego rozwoju (samoobsługa, rozwój motoryczny, rozwój społeczny, komunikowanie się werbalne i pozawerbalne, rozwój poznawczy). Gimnazjaliści często „uczą się” poza salą lekcyjną, biorąc udział w wycieczkach tematycznych i krajoznawczych, imprezach integracyjnych, kulturalnych i artystycznych. Czas wolny zapełniają spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe, spacery, gry i zabawy, udział w imprezach sportowych, kulturalnych, wyjazdy na turnusy oraz wycieczki. Po bliższe szczegóły zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Domu, link poniżej.
DPS Brzesko
Adres: ul. Starowiejska 6, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie
Tel: (14) 663 05 84
Dom Pomocy Społecznej w Brzesku