DPS Branice

DPS Branice
W bardzo zielonej i cichej okolicy Branic, na terenie Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, położony jest Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 83 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Placówka jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Otoczenie zewnętrzne Domu oraz zabudowania i wszystkie pomieszczenia DPS pozbawione są barier architektonicznych. Najbliższa okolica to zabytkowy i piękny park spacerowy, w którym obok licznych alejek, zielonych zakątków, znajduje się wyjątkowa kaskada wodna, a także grota z Matką Boską, przy której mieszkańcy mogą pomodlić się, a w ciepłe dni oraz ważne uroczystości odprawiane są msze święte. Ponadto w parku przygotowano miejsce grillowe, stanowiące centrum licznych imprez plenerowych. Budynek Domu wyposażony jest w windę, mieszkańcy mają do dyspozycji eleganckie i wygodne pokoje sanitarne, pokój dziennego pobytu, pokój gościnny, jadalnie, gabinet doraźnej pomocy, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze oraz palarnie. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Czas wolny wypełniają spotkanie towarzyskie, spacery po ogrodzie, liczne imprezy okolicznościowe, udział w ważnych wydarzeniach kultury i sportu, a także dalsze wyjazdy. W Domu funkcjonuje zespół muzyczny „Swojacy”, którego występy uświetniają każdą ważną uroczystość, także na terenie innych placówek. Po bliższe szczegóły zapraszam na stronę internetową Domu, link poniżej.
DPS Branice
Adres: 48-140 Branice, Szpitalna 18, woj. opolskie
Tel: (77) 486 08 65
Dom Pomocy Społecznej w Branicach