Dom Pomocy Społecznej Zochcinek

Dom Pomocy Społecznej Zochcinek
Nieopodal starego i zabytkowego Opatowa, w pięknej okolicy malowniczych Gór Świętokrzyskich, w urokliwej małej wiosce Zochcinku, położony jest Dom Pomocy Społecznej, w którym swą przystań znajdą osoby przewlekle psychicznie chore, przygotowane jest 155 miejsc w eleganckich 1 i 2 osobowych pokojach z łazienkami. Mieszkańcy mają także do dyspozycji sale terapii zajęciowej, świetlice, kuchenki podręczne, kaplicę. Ponadto Dom dysponuje boiskiem sportowym, kącikiem rekreacyjnym, a wszystko to otoczone jest piękną, zieloną okolicą, która każdego dnia zachęca do przebywania na świeżym powietrzu.
Wszyscy pensjonariusze Domu objęci są całodobową opieką pielęgniarską oraz lekarską, w bogato wyposażonej sali rehabilitacyjnej znakomity personel czuwa nad sprawnością oraz zdrowiem fizycznym mieszkańców, zaś nad przebiegiem rehabilitacji społecznej czuwa ekipa odpowiedzialna za zajęcia terapeutyczne, w ramach których każdy z mieszkańców może rozwijać swoje zdolności i pasje, spędzać twórczo czas i uczyć się współpracy i funkcjonowania w grupie, m. in. prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, biblioterapia.. Dodać należy, że kadra DPS traktuje swoją pracę jako misję, której celem ma być dobro podopiecznych, pracownikom przyświeca motto „Aby zrozumieć ludzi cierpiących, musimy najpierw otworzyć drzwi do naszych serc. To jest test na człowieczeństwo”, dzięki któremu każdego dnia na ustach wszystkich gości szeroki uśmiech! Zapraszam na stronę internetową Domu Pomocy Społecznej po bliższe szczegóły.

Dom Pomocy Społecznej Zochcinek
Adres: Zochcinek 42, 27-500 Opatów
Tel: (15) 868 35 94
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek