Dom Pomocy Społecznej położony jest w centrum Żyrardowa w starym, zabytkowym budynku.  DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, które potrzebują stałej całodziennej opieki.  Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom realizację potrzeb bytowych i opiekuńczych, opiekę lekarską i pielęgniarską oraz organizuje im czas wolny oferując uczestniczenie w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, wycieczkach, konkursach.

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 32B
96-300 Żyrardów
Tel: (046) 855 32 70
(046) 855 69 42