Dom Pomocy Społecznej w Wysocku mieści się w zabytkowym pałacu rodziny Zamojskich we wsi Wysocko, w gminie Laszki, w powiecie jarosławskim. DPS otoczony jest zabytkowym parkiem i ogrodem. Dom Pomocy Społecznej oferuje możliwość zamieszkania dla 80 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie. DPS zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych. DPS w Wysocku jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych fiycznie, na terenie kompleksu budynków znajdują się windy, podjazdy, poręcze i inne niezbędne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dom Pomocy Społecznej dysponuje pokojami od 1 do 4 osobowymi wyposażonych w meble, tv, radio, instalacje przywoławczą. Pensjonariusze mogą umeblować pokoje własnymi meblami. Na terenie DPS znajduje się jadalnia, pokoje gościnne, pracownie terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, biblioteka, pokój dziennego pobytu.
Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom opiekę medyczną w postaci wizyt lekarza rodzinnego, lekarza psychologa, konsultacji z lekarzami specjalistami oraz opiekę pielęgniarek i opiekunek. Mieszkańcy domu mają możliwość skorzystania z rehabilitacji w zakresie gimnastyki porannej, zajęć przyłóżkowych, masaży, fizykoterapii, ćwiczeń ogólnokondycyjnych. W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, terapii opartej na słowie, muzykoterapii, w ergoterapii, mają zajęcia krawieckie i wikliniarskie.

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku
37-543 Laszki
tel. 016 628 53 57, 016 628 53 71
fax 016 673 18 92