Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

Dom Pomocy Społecznej Miechów położony jest w miejscowości Miechów znajdującej się w Niecce Nidziańskiej nad potokiem Miechówka w województwie małopolskim. DPS w Miechowie przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom posiada 88 miejsc, w któych mieszkają mężczyżni z różnymi schorzeniami intelektualnymi, chorobami psychicznymi, a także padaczką, wadami słuchu, wzroku, czy mowy. DPS mieści się w dwupiętrowym budynku w pewnym oddaleniu od centrum miasta w otoczeniu terenu o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 2 ha.
Mieszkańcy DPS w Miechowie mieszkają w pokojach jedno – trzyosobowych w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. DPS zapewnia wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie z uwzględnieniem diet.
Czas wolny pensjonariusze Domu Pomocy w Miechowie mogą spędzać na ciekawych zajęciach takich jak muzykoterapia, terapia zajęciowa, zajęcia na świetlicy. Mieszkańcy zaspokajać swoje potrzeby religijne w kaplicy znajdującej się na terenie Domu Opieki, uczestniczyć w mszach świętych i spotykać się dwa razy w tygodniu z księdzem. Każdy pensjonariusz domu otoczony jest opieką medyczną w tym znajduje się pod kontrolą psychiatry, lekarza rodzinnego, psychologa, pielęgniarek, rehabilitantów.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 49a
32-200 Miechów
Tel/fax: 413831490
DPS Miechów