Dom Pomocy Społecznej w Gdynii przeznaczony jest dla osób starszych oraz przewlekle somatycznie chorych. W domu znajduje się 79 miejsc dla pensjonariuszy, którzy mają możliwość zamieszkać w pokojach 1 – 2 osobowych oraz w pokojach 4 osobowych, w których mieszkają osoby wymagające większej opieki. W pokojach zainstalowany jest system alarmowo-przyzywowy. DPS dysponuje salami dziennego pobytu, salą terapii zajęciowej, salą gimnastyczną, świetlicą, kaplicą. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gdynii mają zapewnione trzy posiłki dziennie, z możliwością doboru diety, pomoc i obsługę pielęgniarską, medyczną. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość skozystać z rehabilitacji w postaci gimnastyki i zabiegów fizjoterapeutycznych.
W DPS prowadzone są ciekawe zajęcia, a wśród nich na przykłąd: robótki ręczne, malowanie, papieroplastyka, prace w gipsie i masie solnej.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Pawia 31,
81-078 Gdynia,
tel. 58 622 06 24
DPS Gdynia