Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Praskiej 25 jest placówką stałego pobytu i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób w starszym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn. DPS położony jest w ogrodzie, blisko mostu Zwierzynieckiego w ładnej częsci Krakowa, Dębnikach.
DPS dysponuje 81 miejscami w pokojach dwuosobowych, biblioteką, jadalnią, świetlicą, pokojami dziennego pobytu, pokojem terapii zajęciowej, salą do rehabilitacji i fizjoterapii, pralnią szwalnią. Dom zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie.

DPS wspiera swoich mieszkańców w wielu dziedzinach, a także organizuje im czas w wolny w postaci interesująch zajęć. Pracownicy DPS służą pomocą socjalną pomagając rozwiązywać wszelkieproblemy dnia codziennego, zapewniają mieszkańcom opiekę medyczną i rehabilitacyjną, prowadzą terapię zajęciową. Pensjonariusze domu uczestniczą w różnych uroczystościach, wychodzą na wycieczki, uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
tel: 12 267 26 40
Strona DPS w Krakowie