Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile

DPS Piła
W pięknej części Piły, niemal u samych brzegów rzeki Gwda, zachęcającej atrakcyjnymi alejkami spacerowymi, położony jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przeznaczony dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku oraz osoby z różnym stopniem zaburzeń o charakterze otępiennym i chorobą Alzheimera. Baza mieszkaniowa to elegancko umeblowane pokoje, standardowo wyposażone, z dostępem do łazienki i WC. Wszystkie pomieszczenia Domu spełniają najwyższe standardy wykończenia oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz pielęgnację, pomoc medyczną, oferowane są zajęcia rehabilitacyjne w znakomicie przygotowanym zapleczu, pod okiem wykwalifikowanej kadry. Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych, które aktywizują społecznie, rozwijają zainteresowania oraz zapełniają czas wolny. W Domu prowadzony jest Indywidualny Program Wsparcia, dostosowany do rodzaju schorzeń i możliwości psychofizycznych mieszkańca. Mieszkańcy DPS wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców, którego członkowie współpracują z dyrekcją i pracownikami Domu, reprezentując mieszkańców w Domu i na zewnątrz. W czasie wolnym mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z wyjazdów, pikników, imprez kulturalnych, uroczystości religijnych. Po bliższe szczegóły zapraszam na stronę internetową Placówki.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile
Adres: ul. 11 Listopada 40, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie
Tel: (67) 212 26 43 wew.204
DPS Piła