Dom Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. W ośrodku znajduje się 214 miejsc w tym miejsca wydzielone dla osób chorujących na Alzheimera.
Pensjonariusze mają możliwość zamieszkania w pokojach 2 – 3 osobowych z łazienkami oraz balkonami. DPS jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielu z jego pensjonariuszy to osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Mieszkańcy Domu imienia Jana Pawła II w Kielcach objęci są opieką medyczną, pielęgniarską, a także mają możliwość uczestniczenia w wielu rodzajach. terapiach w ramach terapii zajęciowej.
W domu do dyspozycji mieszkanców są: pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, kuchenka pomocnicza, gabinet fryzjerki, pralnia, stołówka, klub z kawiarenką, ogród letni i zimowy, pracownie terapii zajęciowej, sale rehabilitacyjne, radiowęzeł, kiosk, kaplica, sala telewizyjna.
W domu prężnie rozwija się działalność kulturalna, działają w nim: Zespół teatralny „Studio Magellana”, Klub literacki, Klub turystyczno-fotograficzny, Klub melomana, Klub filmowy. W DPS odbywją się wieczorki poteetyckie, wystawy prac plastycznych. Organizowane są wyjazdy do Filharmonii Świętokrzyskiej, ciekawych miejsc regionu, wyjścia do muzeów, teatru, kina, galerii, pielgrzymki i wycieczki.

Adres DPS
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
ul. Jagiellońska 76,
25-734 Kielce
Fax: 413454392
telefon: 41-36-76-319
sekretariat@dpsjp2.pl
Strona Internetowa DPS W Kielcach