DPS Obryte

DPS Obryte
W cichej, wiejskiej scenerii, nieopodal Pułtuska na Mazowszu, w miejscowości Obrytem, położony jest Dom Pomocy Społecznej, przeznaczony dla 270 osób z niepełnosprawnościami, wynikającymi z chorób psychicznych. Bogata tradycja tej instytucji, sięgająca niemal 100 lat, kadra znakomicie przygotowana do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz motto DPS, które można zawrzeć w słowach „Dom Pomocy Społecznej dla jego mieszkańca jest nie tylko miejscem życia, ale miejscem człowieka na tym świecie.” sprawiają, że wszyscy mieszkańcy mogą czuć się tutaj bardzo bezpiecznie, jak u siebie w domu. Kładziony jest bardzo duży nacisk na szeroko pojętą aktywizację mieszkańców, co chroni ich przed niekorzystnym wpływem izolacji i wyobcowania społecznego oraz przed ich konsekwencjami.
Istotną częścią codziennej egzystencji, obok opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej, są różne formy terapii zajęciowej, m. in. tkactwo, stolarstwo, hafciarstwo, malarstwo, gobeliniarstwo, cukiernictwo, krawiectwo oraz zajęcia kulturalno-oświatowe (teatralne, taneczne, muzykoterapia). Mieszkańcy biorą aktywny udział w przeglądach artystycznych, wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zawodach sportowych itp. Wszystko ma na celu wzmocnienie poczucia wartości, rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności, a co najważniejsze przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Osoby zainteresowane szczegółami oferty zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Domu.
DPS Obryte
Adres: Obryte 188, 07-215 Obryte
Tel: (29) 741 10 80
DPS Obryte