DPS Legionowo im. Wandy Olędzkiej DPS Legionowo im. Wandy Olędzkiej

DPS Legionowo im. Wandy Olędzkiej
DPS w Legionowie przy ulicy Okrzei prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego, przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku. Dom jest miejscem bardzo kameralnym, położony na uroczej zalesionej działce, swoje miejsce znajduje tutaj maksymalnie 11 pensjonariuszek, które ostatnie lata swojego życia spędzają w bardzo ciepłym, przepełnionym miłością, refleksją oraz modlitwą miejscu. Dom zapewnia mieszkankom także kompleksową opiekę, pomoc medyczną, specjalistyczną rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne, dzięki którym każdy dzień wypełniony jest aktywizującymi obowiązkami, zaś czas wolny to liczne imprezy kulturalne, okolicznościowe, a także religijne. Należy jeszcze dodać, że budynek DPS posiada wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapraszam na stronę internetową DPS Legionowo po bliższe szczegóły.

DPS Legionowo im. Wandy Olędzkiej
Adres: ul. Okrzei 5, 05-120 Legionowo
Tel: (22) 774 55 61
DPS Legionowo