DPS Kozienice

DPS Kozienice
Z dala od szosy, w cichej i zielonej części Kozienic, z przepływającą przez teren posesji rzeczką Zagożdżonką, położony jest Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 100 osób niepełnosprawnych, w tym dla 11 przewlekle somatycznie chorych oraz dla 89 przewlekle psychicznie chorych. Wszystkie zabudowania Placówki posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazdy oraz system przyzywający w pokojach. Baza mieszkaniowa to wygodne i eleganckie pokoje 2, 3 i 4 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy, szafki przy łóżkowe, RTV oraz część w TV, istnieje możliwość przywiezienia własnych mebli. Pokoje posiadają węzły sanitarne. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano także świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny i bibliotekę, pokoje gościnne, kaplicę, gabinety rehabilitacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt (kinezyterapia i fizykoterapia oraz hydroterapii), pracownie terapii zajęciowej, a także pracownię komputerową.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, m. in. plastyczne (malowanie, wycinanie, rzeźba), taniec, czytanie książek i prasy, recytowanie wierszy, pogadanki, dyskusje, udział w grach i zabawach, słuchanie muzyki, ćwiczenia rytmiczne. Ponadto mieszkańcy mają pewne obowiązki, np. wykonywanie czynności porządkowych (sprzątanie pokoju, ścielenie łóżek, prace w ogródku). Personel Domu wraz z mieszkańcami organizuje częste imprezy okolicznościowe, wyjścia oraz dalsze wyjazdy, w celu wzmocnienia więzi między pensjonariuszami, a także umożliwienia im aktywnego udziału w życiu społecznym. Po bliższe szczegóły zapraszam na stronę internetową DPS, link poniżej.

DPS Kozienice
Adres: 26-940 Kozienice, ul. Lubelska 50, woj. mazowieckie
Tel: (48) 614 32 69
DPS Kozienice