DPS Goślice

DPS Goślice
Niecałe 10 km od Płocka, na terenie dawnego majątku szlacheckiego, w otoczeniu pól uprawnych wioski Goślice, położony jest Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 147 dzieci i młodzieży. Dom przyjmuje osoby do 18-tego roku życia, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, podopieczni, którzy ukończyli 30 rok życia, ze względu na trudności adaptacyjne, mają możliwość pozostania w Domu. Zabudowania DPS to kompleks budynków, w tym wpisane do rejestru zabytków – szlachecki dworek oraz spichlerz, otoczone pięknym parkiem krajobrazowym, ulubionym miejscem spacerowym wszystkich pensjonariuszy.
Placówka zapewnia całodobową opiekę, pomoc medyczną, zarówno stacjonarną, jak i w zewnętrznych przychodniach, kompleksową i specjalistyczną rehabilitację, a także terapię, do której zaliczają się zajęcia plastyczne, ceramiczne, praktyczno-techniczne, hafciarsko-techniczne, kulinarne. Ponadto oferowane zą zajęcia hipoterapii oraz pomoc psychologiczna. Osoby wierzące mają możliwość uczestnictwa w życiu religijnym. Czas wolny wypełniają liczne spacery, wyjazdy bliższe lub dalsze (Dom dysponuje dwoma samochodami do przewozu osób), spotkania towarzyskie, przesiadywanie w ogrodzie itp. Na terenie Domu funkcjonuje uwielbiane przez wszystkich Mini Zoo, w którym głównymi mieszkańcami są lamy, kucyk, owce, baran oraz kury ozdobne. W Domu funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych. Po bliższe szczegóły zapraszam do odwiedzenia strony internetowej DPS, link poniżej.

DPS Goślice
Adres: Goślice 66, 09-230 Bielsk, woj. mazowieckie
Tel: (24) 262 84 93
Dom Pomocy Społecznej Goślice