Domy Pomocy Społecznej

Wszystko o polskich DPS: prawo, ciekawostki, propozycje DPS..

Kategoria: Ciechanów

Do Pomocy Społecznej Kombatant w CiechanowieDom Pomocy Społecznej Kombatant znajduje się w Ciechanowie w miłym otoczonym zielenią miejscu z alejkami spacerowymi, ławkami, drzewami i kwiatami. DPS Kombatant przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku – 90 miejsc mieszkalnych oraz dla 15 osób przewlekle chorych.

Zaplecze DPS Kombatant to oprócz bazy noclegowej także baza rehabilitacyjna, stołówka z własną kuchnią, sale terapii zajęciowej, biblioteka, studio TV, sala kominkowa, sklepik, solankowy basen rehabilitacyjny, kuchnie dla mieszkańców na każdym piętrze, jak również pralnia, suszalnia, szwalnia, kaplica, kawiarenka.

Bazę noclegową stanowi 75 mieszkań jednoosobowych i 10 mieszkań dwupokojowych. W pokojach znajdują się niezbędne meble, łazienki z prysznicem lub wanną, telefony. Każdy mieszkaniec ma prawo posiadać w pokoju własne dodatkowe sprzęty takie jak np. telewizor, czy lodówka.
Posiłki, które uwzględniają także specyficzne diety, podawane są przez obsługę na stołówce trzy razy dziennie.

DPS Kombatant zapewnia swoim mieszkańcom pełną opiekę medyczną oraz pielęgniarską.Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
Adres:
ul. Batalionów Chłopskich 12
06-400 Ciechanów
województwo mazowieckie
Telefon:
23 672 14 85 (tel / fax)
23 672 60 41

DPS CiechanówDom Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej 32 znajduje się w Ciechanowie w województwie mazowieckim.  DPS położony na peryferiach miasta, otoczony pięknym parkiem jest obiektem spełniającym wszystkie normy pozbawionym barier architektonicznych przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.  Dom jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.  W DPS znajduje się 180 miejsc mieszkalnych w pokojach 1 – 3 osobowych przystosowanych dla niepełnosprawnych.
DPS w Ciechanowie oferuje mieszkańcom usługi bytowe i opiekuńcze. Opiekę nad mieszkańcami sprawują opiekunki, pokojowe i pracownicy socjalni. Mieszkańcy mają zapewnione pełne wyżywienie. Posiłki mogą spożywać w pokojach lub w jadalni. Pensjonariusze mogą korzystać z pomieszczeń ogólnodostępnych takich jak pralnia, szwalnia, kawiarenka, fryzjer.
Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie świadczy dla mieszkańców usługi rehabilitacyjne. Wśród oferowanych zabiegów można wyróżnić: masaże, lampa solux, pionizację, UGUL, gimnastykę korekcyjną.
Na terenie domu opieki zapewniana jest pomoc medyczna w tym pielęgniarska, opieka lekarza rodzinnego, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, a także działa grupa wsparcia złożona z mieszkańców borykających się z problemami uzależnień.
Mieszkańcy DPS w Ciechanowie wolny czas spędzają na wolnym powietrzu, oglądając filmy, uczestnicząc w różnych uroczystościach okolicznościowych, na zajęciach muzycznych, zabawach tanecznych, oglądając przedstawienia zespołu Ferajna.
DPS Ciechanów dysponuje trzema pracowniami terapii zajęciowej, w których prowadzone są następujące zajęcia: rysunku, malarstwa, rzeźby, modelarskie, haft, tworzenie bukietów, krawiectwo.


Dom Pomocy Społecznej
ul. Krucza 32
06-400 Ciechanów
Tel: 23 672 33 05
Tel./Fax sekretariat: 23 672 97 56
DPS Ciechanów