Domy Pomocy Społecznej

Wszystko o polskich DPS: prawo, ciekawostki, propozycje DPS..

Kategoria: Kraków

DPS im. L.A. Helclów w Krakowie

DPS im. L.A. Helclów w Krakowie

DPS im. L.A. Helclów w Krakowie
Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, mieszczący się przy ulicy Helclów 2, został ufundowany na mocy testamentu Anny Helcel z 1878 r. Otwarto go w 1890 r. pod nazwą Dom Ubogich im. Helclów. Autorem projektu Domu był Tomasz Pryliński, w efekcie stworzono w tamtym czasie jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Placówka, po wielu burzliwych zmianach w ciągu 125 lat istnienia, funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie, tzn. świadczy pomoc najsłabszym, robi to z oddaniem i uszanowaniem woli szlachetnych fundatorów. Zadaniem Domu jest przede wszystkim opieka nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi, także cierpiącymi na choroby Alzheimera i Parkinsona. Przygotowane jest 332 miejsc mieszkalnych, wszystkie kondygnacje budynku dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich, a oddany personel sprawiają, że każdy czuje się tu bardzo komfortowo i bezpiecznie.
Pensjonariusze mają zagwarantowaną pomoc w zakresie pielęgnacji, opiekę medyczną, zajęcia rehabilitacyjne – także w formie przy-łóżkowej, terapię zajęciową. Organizacja czasu wolnego to głównie imprezy integracyjne, okolicznościowe, także o charakterze religijnym, silny nacisk kładziony jest na wsparcie emocjonalne i duchowe, a także na rozrywki podtrzymujące sprawność intelektualną, np. obcowanie z literaturą, w tym czytanie książek osobom leżącym, niesamodzielnym w tym zakresie. Dodać należy, że wokół Domu rozciąga się wspaniały, klimatyczny ogród, który jest niezwykle ceniony przez wszystkich mieszkańców. Zapraszam po bliższe szczegóły na stronę internetową DPS.
DPS Helclów
Adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2
Tel: (12) 633 08 28
DPS Helclów.

DPS Krakowska w Krakowie

DPS Krakowska w Krakowie

DPS Krakowska w Krakowie
W pięknej okolicy Krakowa, niemal nad samą Wisłą położony jest Dom Pomocy Społecznej Krakowska, skierowany dla 200 osób obojga płci, przewlekle psychicznie chorych. Usytuowanie oraz rozlokowanie budynków DPS tworzą zamkniętą przestrzeń wewnętrznych podwórek i ogrodów. Zapewnia to podopiecznym spokój, poczucie bezpieczeństwa, ochronę prywatności, wypoczynek, relaks. Baza mieszkaniowa to pokoje dwu i trzy osobowe elegancko przygotowane dla wygody i komfortu życia mieszkańców. Budynki Domu posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Podopieczni instytucji mają zapewnioną codzienną kompleksową pomoc w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, opieki medycznej, w tym stomatologicznej, dodatkowo mieszkańcy korzystają z zajęć terapeutycznych, które mają za zadanie wsparcie w szerokim zakresie, budowę poczucia własnej wartości, aktywizację społeczną a co najważniejsze, urozmaicać codzienne funkcjonowanie. Zapraszam do odwiedzenia strony DPS po bliższe szczegóły odnośnie pełnej oferty.
DPS Krakowska w Krakowie
Adres: ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków
Tel: (12) 430 51 21
DPS Krakowska w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej Dla Osób w Podeszłym Wieku w KrakowieDom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Praskiej 25 jest placówką stałego pobytu i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób w starszym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn. DPS położony jest w ogrodzie, blisko mostu Zwierzynieckiego w ładnej częsci Krakowa, Dębnikach.
DPS dysponuje 81 miejscami w pokojach dwuosobowych, biblioteką, jadalnią, świetlicą, pokojami dziennego pobytu, pokojem terapii zajęciowej, salą do rehabilitacji i fizjoterapii, pralnią szwalnią. Dom zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie.

DPS wspiera swoich mieszkańców w wielu dziedzinach, a także organizuje im czas w wolny w postaci interesująch zajęć. Pracownicy DPS służą pomocą socjalną pomagając rozwiązywać wszelkieproblemy dnia codziennego, zapewniają mieszkańcom opiekę medyczną i rehabilitacyjną, prowadzą terapię zajęciową. Pensjonariusze domu uczestniczą w różnych uroczystościach, wychodzą na wycieczki, uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku
ul. Praska 25,
30-329 Kraków
tel: 12 267 26 40
Strona DPS w Krakowie