DPS Mirsk

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Mirsk w województwie dolnośląskim w powiecie lwóweckim nad rzeką Kwisą na Pogórzu Izerskim. DPS położony jest blisko centrum Mirska na rozległym obszarze rekreacyjno wypoczynkowym.
W DPS Mirsk dostępne jest 85 miejsc noclegowych dla osób przewlekle somatycznie chorych rozmieszczonych w dwóch budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy DPS mają możliwość zamieszkać w pokojach 1 – 2 – kilkuosobowe z łazienkami dostosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze przebywający w Domu Opieki mają do dyspozycji sale rehabilitacyjne, pokój dziennego pobytu, kaplicę, jadalnię. DPS zapewnia mieszkańcom wsparcie medyczne, pielęgniarskie, terapeutyczno-opiekuńcze, socjalne, codzienne zajęcia kulturalne, sportowe, rehabilitacyjne.

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. 75 783 46 61, 75 78 34 521
DPS Mirsk