Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach położony jest w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, we wsi Krośnice. W DPS znajdują się 152 miejsca dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Dom Pomocy w Krośnicach dysponuje dwoma budynkami mieszkalnymi oraz osobnym budynkiem administracyjnym. DPS posiada pokoje 1 – 3 osobowe, które wyposażone są w podstawowy, konieczny do życia sprzęt, a także system przyzywowy i sygnalizację przeciwpożarową. Na terenie instytucji znajdują się stołówka, pomieszczenia rehabilitacyjne, fryzjer, sala telewizyjna, pralnia, palarnie, pokoje dziennego pobytu, pokój gościnny, gabinet zabiegowy, pokój pielęgniarek, kuchenki, sale terapii zajęciowej, sala kinowa i balowa.
DPS umożliwia mieszkańcom skorzystanie z różnych form rehabilitacji fizycznej: kinezyterapii, fizykoterapii, masaże lecznicze, hydromasaże, kąpiele wodne. Rehabilitacja prowadzona jest przez doświadczonego rehabilitanta.
W DPS Krośnice prowadzona jest terapia zajęciowa. Trzy podstawowe formy terapii to terapia pracą, ruchem i rozrywką. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie zajęcia jak: kulinarne, plastyczne, sportowe, rekreacyjne, umuzykalniające, prace porządkowe, spacery z grupą, robótki ręczne, rękodzieło, gry stolikowe itp.
DPS Krośnice dba również o organizację czasu wolnego, a także organizację różnorodnych imprez okolicznościowych. Wśród takich form spędzania czasu wolnego wymienić można: ogniska, wieczornice, zabawy taneczne, wyjazdy integracyjne, zawody sportowe, zajęcia w bibliotece.

Dom Pomocy Społecznej Krośnice
ul. Kwiatowa 9
56-320 Krośnice
tel. (071)-38-33-983
DPS Krośnice