Trzeci Dom Pomocy Społecznej w Łodzi położony w miłym zielonym miejscu w pobliżu Stawów Jana, przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, dysponuje 157 miejscami mieszkalnymi w pokojach 2 – 6 osobowych wyposażonych w niezbędny do życia sprzęt, a także telewizory, radia. Trzeci Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. W DPS prowadzone są zajęcia terapeutyczne, rozwijające zainteresowania i pozwalające aktywnie spędzać czas wolny, a także zajęcia rehabilitacyjne. DPS organizuje także imieniny oraz inne imprezy okolicznościowe, jak również wycieczki, czy inne formy spędzania czasu wolnego.

Dom Pomocy dysponuje pracowniami terapeutycznymi, bazą rehabilitacyjną, kaplicą, kawiarenką, świetlicą, jadalnią, biblioteką, osobnym pokojem dziennym.

3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
93-345 Łódź, ul. Paradna 36
Tel. (042) 645-70-55, 645-71-58
Tel./fax (042) 645-79-71